Hjem

Så er generalforsamlingen afholdt og den nye bestyrelse er i fuld gang med at lægge en plan for klubbens “fremtid”. Vi har allerede afholdt et lille “summe-møde” for at lodde stemningen blandt bestyrelses medlemmerne og der var bred enighed og super god stemning. Så det tyder godt for fremtiden. Referat fra Generalforsamlingen er lagt ind såvel som de “nye” vedtægter. Husk at klubben arbejder for medlemmerne, så kom endelig med gode ideer og input til den nye bestyrelse.